Traczserwis.pl | Serwis wózków widłowych

Jak powinien wyglądać proces magazynowania towarów?

Podstawowe informacje o magazynie

Magazynowanie towaru to proces składowania towarów w hali lub na placu w celu ich przechowywania, ochrony i przygotowania do wysyłki. Jest to ważna część działalności wielu przedsiębiorstw, w tym firm produkcyjnych, handlowych i logistycznych. Celem magazynowania towaru jest zapewnienie odpowiedniej ochrony towaru przed uszkodzeniem lub jego utratą, a także zapewnienie dostępności towaru w każdym momencie. Magazynowanie towaru umożliwia również przedsiębiorstwom optymalizację kosztów transportu i logistyki.

Rodzaje magazynów- co warto wiedzieć?

Magazyny można podzielić na różne rodzaje w zależności od przechowywanego towaru, wielkości i sposobu obsługi. Do najpopularniejszych rodzajów magazynów należą:

 • Magazyny wysokiego składowania: Magazyny wysokiego składowania są zaprojektowane do przechowywania dużych ilości towaru na wysokich regałach.

 • Magazyny chłodnicze: Magazyny chłodnicze są przeznaczone do przechowywania towarów wymagających niskiej temperatury.

 • Magazyny mroźnicze: Magazyny mroźnicze są przeznaczone do przechowywania towarów wymagających bardzo niskiej temperatury.

 • Magazyny otwarte: Magazyny otwarte są niezadaszonymi obiektami, które są wykorzystywane do przechowywania towarów, które nie wymagają ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Na czym polega proces magazynowania towaru?

Proces magazynowania towaru składa się z kilku etapów. Magazynowanie jest to główny proces operacyjny przedsiębiorstwa. Obejmuje on szereg operacji zachodzących w obiekcie, związanych z ruchem towarów i śledzeniem zapasów. Proces ten wygląda następnująco:

 • Przyjęcie towaru: Towar jest przyjmowany do magazynu po sprawdzeniu jego ilości i jakości.

 • Rozładunek towaru: Towar jest rozładowywany z pojazdów transportowych i przenoszony do magazynu.

 • Składowanie towaru: Towar jest składowany w magazynie w sposób bezpieczny i wydajny.

 • Obsługa towaru: Towar jest obsługiwany w magazynie w celu przygotowania go do wysyłki lub sprzedaży.

 • Wysyłka towaru: Towar jest wysyłany z magazynu do klientów.

Aby cały ten proces przebiegał sprawnie i był poukładany w logistyczną całość pomocne okazuje się stosowanie narzędzi takich, jak:

 • Systemy WMS pomagające w zarządzaniu zapasami, śledzeniu towarów i optymalizacji procesów magazynowych.

 • Skanery, które są wykorzystywane do odczytywania kodów kreskowych na towarach, co pomaga w identyfikacji i śledzeniu towarów.

 • Wózki widłowe, będące wykorzystywane do przenoszenia towarów w magazynie.

 • Roboty magazynowe, służące do automatyzacji procesów magazynowych.

Magazynowanie towaru jest ważną częścią działalności wielu przedsiębiorstw. Dobrze zorganizowany i wydajny magazyn może pomóc przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów prowadzenia działalności, poprawie jej efektywności i zwiększeniu zadowolenia klientów.

Rodzaje systemów magazynowania towarów

Systemy magazynowania towarów to rozwiązania, które pozwalają na efektywne i bezpieczne ich składowanie w magazynie. Obejmują one różnego rodzaju regały, urządzenia i technologie, które zapewniają optymalną organizację przestrzeni magazynowej oraz ułatwiają dostęp do towarów.

Systemu magazynowania towarów możemy podzielić na magazynowanie manualne oraz automatyczne. W pierwszym przypadku konieczne jest zatrudnienie odpowiedniej załogi, która obsłuży na magazynie regały paletowe, półkowe, przepływowe lub te wysokiego składowania. Z kolei w magazynowaniu automatycznym wykorzystywane jest automatyczne składowanie towarów i kompletacja zamówień obsługiwana przez system AS/RS, czyli przez roboty. Swoje zastosowanie znajduje tu także system przenośników, skonstruowany z taśm, transportujących towar z magazynu lub picking umożliwiający szybkie kompletowanie produktów do jednego zamówienia

Jaki wybrać system magazynowania?

Magazynowanie to część logistyki, którą charakteryzuje łańcuch dostaw. Wybór systemu magazynowania towarów zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju towarów, rozmiaru magazynu, natężenia pracy i budżetu przedsiębiorstwa. Jednak należy pamiętać, że dobrze dobrany system magazynowania towarów może pomóc przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów, poprawie wydajności i zwiększeniu zadowolenia klientów. W przypadku stosowania narzędzi pracy na magazynie takich, jak wózki widłowe, nasza firma służy doradzctwem przy wyborze odpowiedniego rodzaju wózka widłowego, jego wynajmem, a także serwisem.