Traczserwis.pl | Serwis wózków widłowych

Konserwacja wózków widłowych. Dlaczego jest tak ważna?

Wózki widłowe to niezastąpione maszyny w wielu branżach. Używane są one do przenoszenia i podnoszenia ciężkich ładunków, a także są niezastąpione w pracy na magazynie.

Konserwacja wózków widłowych to proces, który pomaga zapewnić ich bezpieczeństwo i wydajność. Obejmuje ona regularne czyszczenie, smarowanie i inspekcję maszyny. Regularna konserwacja wózka widłowego pomaga usunąć zanieczyszczenia, które mogą powodować korozję lub uszkodzenia. Smarowanie maszyny pomaga utrzymywać jej części w dobrym stanie i zmniejsza tarcie, co może przedłużyć żywotność wózka widłowego.

Inspekcja wózka widłowego to kluczowy element jego konserwacji. Podczas inspekcji należy sprawdzić wszystkie elementy maszyny pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Poprzez regularną konserwację można znacznie zmniejszyć ryzyko awarii wózka widłowego. Może to również pomóc zapobiegać wypadkom i przestojom.

Oto niektóre z korzyści płynących z odpowiedniej konserwacji wózków widłowych:

  • Zmniejszenie ryzyka awarii,

  • Zwiększenie wydajności,

  • Wydłużenie żywotności maszyny,

  • Poprawa bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wózka widłowego, ważne jest, aby zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi konserwacji.

Jak przebiega konserwacja wózka widłowego?

Konserwacja wózka widłowego ma także kluczowe znaczenie w wyeliminowaniu usterek maszyny. Sprawdzenie jego podzespołów pozwala na wykrycie nieprawidłowości w mechanizmach wózka widłowego już we wczesnym stadium usterki. W konserwacji wózków widłowych wyróżniamy dwa jej typy. Jest to konserwacja zgodna z zaleceniami producenta oraz konserwacja wykonywana właśnie w momencie wystąpienia usterki.

Konserwacja tzw. serwisowa obejmuje czyszczenie elementów eksploatacyjnych, nasmarowaniu ich, aktualizacji oprogramowania i wymianie płynów eksploatacyjnych. Z kolei konserwacja w momencie awarii wózka widłowego polega na regeneracji lub wymianie zużytych części.

Serwis wózków widłowych obejmuje sprawdzenie i konserwację układu hamulcowego, kierowniczego, napędowego, zawieszenia, a także opon, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, wideł oraz pozostałego osprzętu.

Konserwacja wózków widłowych to także obowiązek każdego użytkownika wózka. Przed rozpoczęciem pracy, konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego wózka i przygotowanie go do jazdy, aby praca nim przebiegała bezpiecznie dla kierowcy i innych pracowników.

Co mówią przepisy o konserwacji wózków widłowych?

Przepisy dotyczące konserwacji wózków widłowych w Polsce regulowane są przez następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń technicznych

Zgodnie z tymi przepisami, wózki widłowe podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym przeprowadzanym przez inspektorów UDT. Przeglądy te przeprowadzane są w następujących terminach:

  • Przegląd roczny – dla wózków widłowych z pełnym dozorem technicznym.

  • Przegląd dwuletni – dla wózków widłowych z ograniczonym dozorem technicznym.

Podczas przeglądu technicznego inspektor UDT sprawdza, czy wózek widłowy spełnia wymagania bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor UDT może nakazać dokonanie napraw lub wymiany uszkodzonych części.

Oprócz przeglądów technicznych, wózki widłowe powinny być poddawane regularnej konserwacji. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, który jest zobowiązany zapewnić, aby wózki widłowe były utrzymywane w stanie zapewniającym ich bezpieczną eksploatację. W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki urządzenia transportu bliskiego powinny być poddawana przeglądom co 30 dni lub co 60 dni, w zależności od tego, czy są to urządzenia objęte pełnym lub ograniczonym dozorem technicznym.

Kto może wykonywać konserwację wózków widłowych?

O ile codzienną konserwację, a raczej sprawdzenie wózków widłowych może wykonać kierowca wózka widłowego, o tyle do przeprowadzenia serwisu wózków widłowych konieczna jest wykwalifikowana osoba. Konserwator wózków widłowych w Tracz Serwis to osoba, która ma uprawnienia uzyskane dzięki zdanemu egzaminowi przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Osoba ta zadba o przeprowadzenie konserwacji wózków widłowych i jego podzespołów, oceni ona także stopień zużycia części eksploatacyjnych i zaplanuje ich naprawę lub wymianę. Konserwator doposaży także wózek widłowy w wysokiej jakości dodatkowy osprzęt i przeprowadzi jego uruchomienie oraz dokona wpisu do dziennika konserwacji wózka widłowego.

Dlaczego warto wykonywać codzienną i planowaną konserwację wózków?

Jak już zostało wspomniane konserwacja wózków widłowych to przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania sprzętu i ochrona użytkowników oraz otoczenia przed niekontrolowanymi zdarzeniami. Codzienne przeglądy wózków chronią firmę przed wydatkami i przede wszystkim przestojami w pracy sprzętu. Z kolei te wykonywane przez profesjonalnego konserwatora zapewniają swobodne użytkowanie wózków i bezstresowe przejście kontroli.

Zadbaj o swoją flotę wózków widłowych z Tracz Serwis i w spokoju prowadź swoje przedsiębiorstwo.