Traczserwis.pl | Serwis wózków widłowych

Co to jest sztaplarka i jakie trzeba mieć na nią uprawnienia?

Sztaplarka niegdyś znajdowała swoje zastosowanie w portach. Służyła do rozładunku i przewożenia towaru, który dostarczany był na statkach. Samo słowo sztaplarka wywodzi się z języka naszych zachodnich sąsiadów od czasownika „stapeln” i oznacza „układanie w stos”. Sztaplarka to nic innego jak wózek widłowy. Należy pamiętać, że sztaplarka nie oznacza wózka widłowego paletowego, czyli tego, który podnosi ładunek na niewielką wysokość. Słowo to charakteryzuje wózek widłowy, który jest w stanie udźwignąć nawet 10 ton. Dziś jednak wszyscy zapomnieli o prawidłowej charakterystyce wózków widłowych i mianem sztaplarki nazywa się każdy rodzaj wózka widłowego.

Rodzaje sztaplarek elektrycznych

Sztaplarkę elektryczną charakteryzują pewne cechy, które sprawiają, że takie wózki widłowe różnią się od siebie. Do cech tych zaliczamy:

Udźwig

Ze względu na rodzaj i typ sztaplarki, możemy wyróżnić te, które udźwigną od 1 tony do aż 8 ton.

Wysokość podnoszenia ładunku

Kluczowym elementem wyposażenia sztaplarki w przypadku wysokości podnoszenia ładunku jest rodzaj zamontowanego masztu, który umożliwia wykonanie tej czynności na wysokość aż 7 m. Oczywiście sztaplarka nie sprawdzi się w magazynach wysokiego składowania, a jedynie w tych średniego składowania.

Parametry baterii

Moc sztaplarki, czas ładowania jej baterii, a także sposób wymiany akumulatora, będą różnicowały wózek widłowy. Ich moc wynosi od 24 V do nawet 80 V. Natomiast czas ładowania baterii w sztaplarce elektrycznej to 12 h – 16 h. Z kolei wymiana akumulatora może być wykonana z boku pojazdu lub tak jak w przypadku starszych modeli poprzez zaangażowanie dodatkowej osoby i suwnicy.

Budowę samej sztaplarki

Im większy udźwig ma sztaplarka, tym sama jej waga wzrośnie, a także stanowić będzie bardziej pokaźny gabaryt.

Jakie uprawnienia trzeba zdobyć na wózek widłowy?

Podstawowym elementem, który okaże się pomocny w zdobyciu odpowiednich uprawnień, do prowadzenia sztaplarki jest kurs operatora wózka widłowego. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończone 18 lat, wykazywanie się refleksem, odpowiedzialnością, opornością na stres i zdrowiem zezwalającym na prowadzenia pojazdu transportu bliskiego.

Na samym kursie poruszane są zagadnienia teoretyczne, które uświadamiają kursanta, jak jest zbudowany wózek widłowy, jakie przepisy BPH go dotyczą oraz jaka powinna być zachowana higiena pracy. Poruszane są także zagadnienia dotyczące możliwych awarii sztaplarki, spotykanych w czasie jej użytkowania i wypadków z jej udziałem.

Drugą częścią kursu są elementy praktyczne, gdzie kursant uczy się przygotowywania sztaplarki do pracy, poruszania się nią bez ładunku, z ładunkiem częściowym i pełnym, a także doświadcza rozładunku towaru.

Aby aplikować na operatora wózka widłowego, nie wystarczy ukończyć wspomniany kurs. Konieczne jest zdanie egzaminu, który potwierdza zdobyte kwalifikacje. Egzamin zdawany jest przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i odbywa się w formie ustnej. Drugą częścią egzaminu jest ten praktyczny, gdzie ocenie podlegają poznane umiejętności, a więc poruszanie się po magazynie, załadunek, przewóz towaru i jego rozładunek.

Rodzaje sztaplarki, a dostępne kursy

Kursy, które pozwalają na zdobycie kwalifikacji, są przypisane do danego rodzaju wózka widłowego. Oznacza to, że odpowiedni kurs pozwala na stanie się operatorem konkretnego rodzaju sztaplarki ze względu na jej sposób zasilania, wysięgnik, wysokość podnoszenia, czy ładowność.

Pierwszym uprawnieniem jest I WJO. Kategoria ta pozwala na sterowanie wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych, a także wózki wysokiego składowania. Kategoria ta pozwala na wykonywanie zawodu także w kategorii II i III. Zdobyty certyfikat ważny jest przez 5 lat.

Drugie uprawnienie to II WJO, w której można prowadzić wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, a więc umożliwia obsługę każdej sztaplarki bez względu na jej zasilanie, wysokość unoszenia. Zdany egzamin z tego kursu ważny jest przez 10 lat i uprawnia również do obsługi III kategorii WJO.

Ostatnia kategoria to III WJO. Uprawnia ona do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych, a więc możliwe jest w tym przypadku prowadzenie sztaplarki jedynie przed sobą. Zdobyte kwalifikacje na tę kategorię ważne są przez 10 lat.

Warto wspomnieć, że kategoria III jest tak naprawdę tą podstawową, a I uprawnia do prowadzenia każdej sztaplarki. Po zakończonym okresie ważności kwalifikacji można je bezpłatnie odnowić, składając odpowiedni wniosek, który potwierdza minimum 3-letnią czynność zawodową.

Czy zakup sztaplarki elektrycznej to dobry pomysł?

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem do swojego magazynu sztaplarki elektrycznej, warto zastanowić się nad odpowiednią firmą, która nie tylko doradzi Ci w zakupie, ale także zajmie się serwisem Twoich urządzeń transportu bliskiego. Nasza firma Tracz Serwis oferuje sprzedaż nowych i używanych sztaplarek, wynajem wózków widłowych i ich błyskawiczny serwis, a także uprawnienia UDT. Zajrzyj do nas i znajdźmy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.